nätdejting nybörjare hemma Informationsmöte februari 2017

frågor på nätdejting I februari 2017 arrangerades två informationsmöten om nuläget för östlig infart till staden, business center och hamnen. Här hittar du en sammanfattning av vad som presenterades.

Konsulten tittar på hela det streckade området när den nya infartens placering utreds.
Foto: gratis dejting badoo je dejta länge ont Licens: Creative Commons Erkännande Dela lika Konsulten tittar på hela det streckade området när den nya infartens placering utreds.
  • Infarten och tillhörande ringväg är en del av det omfattande stadsomvandlingsprojektet Kuststad 2025. I projektet ingår också den framtida stadsdelen Sjöstaden, business center vid östra industriområdet och utveckling av centrum som gör det möjligt för staden att åter möta havet.
  • Bakgrunden till att infarten nu utreds är kommunfullmäktiges beslut i februari 2016 då det med bred majoritet slogs fast att kommunen ska jobba för ett östligt alternativ.
  • Utredningen av infarten utförs av Tyréns. Syftet är att klartlägga vilka konsekvenser olika möjliga placeringar av vägen får för boende och fastighetsägare, trafik och framkomlighet, natur och kulturmiljö samt vad kostnaderna blir.
  • Ännu är det för tidigt att svara på frågor om hur enskilda fastigheter påverkas eller exakta kostnader.
  • Infartsutredningen ska vara klar i maj och då kommer kommuninvånarna att bjudas in till nytt informationsmöte.
  • Resultatet av utredningen kommer att ligga till grund för ett beslut om infartens placering. Beslutet planeras att fattas av kommunfullmäktige hösten 2017.
  • Kommunen har löpande samtal med bland annat Trafikverket och Länsstyrelsen Skåne om Kuststad 2025. Sjöstaden med 3000-4000 nya bostäder på pendlingsavstånd till Malmö- och Lundregionen och bättre framkomlighet till Sveriges näststörsta hamn är inte bara viktiga för Trelleborg utan kommer också få stor betydelse såväl regionalt som nationellt.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?